زبان را انتخاب کنید

جستجوگر جستجوگر در صفحه

ایجاد مسائل مهم فنی در صفحه SEO، به راحتی عملکرد صفحات وب خود را بهبود می بخشد

Enter the URL in the format: https://example.com/

  • متا تگ های صفحه وب را بررسی کنید
  • اعتبارسنجی سرآیندهای HTML H1-H6
  • اعتبارسنجی ساختار صفحه وب
  • تجزیه و تحلیل داده های درون صفحه
  • سرعت بارگذاری صفحه را بررسی کنید

چگونه می توان SEO را بررسی کرد

  • آدرس URL صفحه وب را که می خواهید برای آن تجزیه و تحلیل سئو انجام دهید وارد کنید.
  • روی دکمه «بررسی» کلیک کنید. جستجوگر جستجوگر در صفحه به طور خودکار همه مسائل موجود در صفحه وب را بررسی می کند.
  • صبر کنید تا عملیات کامل شود.
  • یک لیست با مسائل بلافاصله پس از بررسی کامل ظاهر می شود.
© Smallize Pty Ltd 2022-2024. All Rights Reserved.