Chọn ngôn ngữ

Kiểm tra SEO trên trang

Sáng lập các vấn đề SEO kỹ thuật quan trọng trên trang, dễ dàng cải thiện hiệu suất trang web của bạn

Enter the URL in the format: https://example.com/

  • Kiểm tra thẻ meta trang web
  • Xác thực HTML Header H1-H6
  • Xác thực cấu trúc trang web
  • Phân tích vi dữ liệu trên trang
  • Kiểm tra tốc độ tải trang

Làm thế nào để thực hiện kiểm tra SEO

  • Nhập địa chỉ URL của trang web mà bạn muốn thực hiện phân tích SEO.
  • Nhấp vào nút “Kiểm tra “. Trình kiểm tra SEO trên trang sẽ tự động kiểm tra tất cả các vấn đề trên trang web.
  • Chờ cho hoạt động hoàn tất.
  • Một danh sách với các vấn đề sẽ xuất hiện ngay lập tức sau khi kiểm tra được hoàn tất.
© Smallize Pty Ltd 2022-2024. All Rights Reserved.