Chọn ngôn ngữ

Robots.txt Validator

Xác thực tệp robots.txt hiện tại của bạn, kiểm tra giới hạn và trang trợ năng cho trình thu thập dữ liệu.

Googlebot

Enter the URL in the format: https://example.com/

  • Xác thực tệp: Kiểm tra robots.txt để tuân thủ các tiêu chuẩn và xác định các lỗi có thể xảy ra.
  • Phân tích lập chỉ mục: Theo dõi cách trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm đang lập chỉ mục trang web của bạn và xác định các khu vực có vấn đề.
  • Sửa lỗi: Giúp phát hiện và sửa lỗi trong tệp robots.txt để lập chỉ mục tối ưu.
  • Kiểm tra hướng dẫn: Mô phỏng cách robot tương tác với tệp của bạn, xác minh cách các hướng dẫn hoạt động.

Làm thế nào để xác thực Robots.txt

  • Nhập URL miền hoặc đặt nội dung Robots.txt vào hộp văn bản.
  • Nhấn nút “Xác thực robots.txt”.
  • Kết quả sẽ xuất hiện dưới dạng danh sách ngay sau khi xác nhận hoàn tất.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Xác nhận robots.txt là gì?

Robots.txt Checker hiển thị nếu robots.txt chặn trình thu thập dữ liệu của Google từ các URL nhất định trên trang web của bạn. Ví dụ: bạn có thể sử dụng công cụ này để kiểm tra xem trình thu thập dữ liệu Googlebot có thể thu thập dữ liệu URL của nội dung bạn muốn chặn trong Google Tìm kiếm hay không.

Điều gì xảy ra nếu bạn không sử dụng tệp robots.txt?

Nếu bạn không có tệp robots.txt trong thư mục gốc của trang web, trình thu thập thông tin của công cụ tìm kiếm sẽ không thể tìm thấy tệp đó. Kết quả là, họ sẽ cho rằng họ được phép thu thập dữ liệu toàn bộ trang web của bạn.

Giới hạn của tệp txt robot là gì?

Google thực thi giới hạn kích thước tệp robots.txt 500 KB (KB). Nội dung vượt quá kích thước tệp tối đa sẽ bị bỏ qua. Bạn có thể giảm kích thước của robot.

Robots.txt có bắt buộc không?

Robots.txt là không bắt buộc cho trang web. Nếu bot truy cập trang web của bạn và nó không có, nó sẽ chỉ thu thập dữ liệu trang web của bạn và lập chỉ mục các trang như bình thường. Robots.txt chỉ cần thiết nếu bạn muốn kiểm soát nhiều hơn những gì được quét.

© Smallize Pty Ltd 2022-2024. All Rights Reserved.