Chọn ngôn ngữ

Trình kiểm tra Seo Website

Sáng lập các vấn đề kỹ thuật SEO trang web quan trọng, kiểm tra SEO nhanh Cấu trúc trang web.

Enter the URL in the format: https://example.com/

  • Kiểm tra thẻ meta trang web
  • Xác thực tiêu đề HTML H1
  • Xác thực cấu trúc website
  • Kiểm tra Robots.txt và Sitemap.xml
  • Kiểm tra chuyển hướng mặc định và hạn chế lập chỉ mục.

Làm thế nào để kiểm tra SEO Website

  • Nhập địa chỉ URL của trang web mà bạn muốn thực hiện phân tích SEO.
  • Nhấp vào nút “Kiểm tra”. Website SEO Checker sẽ tự động kiểm tra tất cả các vấn đề trên trang web.
  • Đợi thao tác hoàn tất.
  • Một danh sách với các vấn đề sẽ xuất hiện ngay sau khi kiểm tra hoàn tất.
© Smallize Pty Ltd 2022-2024. All Rights Reserved.